Kako koristiti korpu?

Ubacite u korpu proizvode na sledeći način:
1. Pronađite proizvod koji želite koristeći pretragu ili listanjem kategorija proizvoda
2. Kada nađete proizvod koji vas zanima, kliknite na dugme “Dodaj u korpu”
Za promenu količine pojedine robe u korpi promenite broj u koloni “Količina”, a zatim kliknite na plavo dugme “Osveži”. Ukoliko želite da izbacite pojedini proizvod iz korpe kliknite na crveno dugme “Obriši” na kraju reda a ako želite da ispraznite korpu kliknite na dugme “Isprazni korpu”.
Kada ste odlučili da kupite robu iz korpe kliknite na dugme “Plaćanje” i time ulazite u proces naručivanja.
Za nastavak kupovine možete kliknuti na dugme “Nastavi sa kupovinom ” ili izabrati neku opciju na meniju ili potražiti robu preko pretrage.
Kada ste odlučili da kupite robu iz korpe kliknite na dugme “Plaćanje” i time ulazite u proces naručivanja.
Nakon što konačno potvrdite kupovinu robe iz korpe, odaberite način plaćanja.
Nakon prijema Vaše porudžbine i Vaših podataka telefonom ćemo proveriti tačnost narudžbine.
Ukoliko su svi podaci tačni Vašu porudžbinu ćemo proslediti odelenju za slanje pošiljaka.
LUMI LINE se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima / kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Raspored slanja

Srbija – Ukoliko je naručivanje izvršeno do 13h radnim danom, pošiljka se šalje istog dana i biće isporučena sutradan. Sve narudžbine koje se izvrše posle 13h radnim danom, šalju se narednog radnog dana. Sve narudžbine pristigle u petak posle 13h i tokom vikenda biće poslate narednog ponedeljaka. Vreme dostave od momenta slanja je 24h, tj. sutradan.
Isporuku kupljene robe vršimo uglavnom preko kurirske službe “AKS Express”.
U određenim slučajevima može doći do zakašnjenja sa isporukom proizvoda i tom prilkom ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

Troškove dostave platićete kuriru koji Vam donese kupljenu robu prema cenovniku firme koja izvrši uslugu dostave, ako Vaša porudžbina ne prelazi iznos od 5000,00 dinara. Svaka porudžbina vrednosti od 5000,00 dinara šalje se o našem trošku.

Isporuka

Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnog∕nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga za preuzimanje proizvoda- proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, već će dostavna∕ kurirska služba ponovno da pokuša da dostavi robu. Ako kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da odustaje od preuzimanja.
Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan na adresi za prijem isporuke ili putem kontakt telefonskog broja koji je ostavio, LUMI LINE ne preuzima odgovornost za ugovoreni∕ usaglašeni termin isporuke.
Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanom pristupu usluga isporuke ne bude moguća ili je otežana, ista će se obustaviti, a proizvodi se vraćaju u LUMI LINE, o čemu će kupac biti obavešten.
Prilikom isporuke, kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju paket. Nakon izvršene isporuke, kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju kojom se potvrđuje: da je narudžbina isporučena i da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.
Ako kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju, isporuka se beleži i smatraće se kao odbijena.
Kada se roba isporuči kupcu ili osobi koja je primila robu, kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenja proizvoda.

Ograničenja prilikom naručivanja i isporuke

LUMI LINE ne vrši isporuku licima mladjim od 18 godina.

Otkazivanje narudžbine

Kupac ima pravo da otkaže narudžbinu u bilo kojem trenutku pozivom na broj telefona 018/855250. ili da nas obavesti putem e-maila office@lumiline.rs
U slučaju raskida ugovora, prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora vrati kupcu sav uplaćeni iznos po osnovu ugovora.

Saobraznost i garancija

Davalac garancije je prodavac, bilo da se radi o proizvodjaču, uvozniku, trgovcu na veliko ili trgovcu na malo, koji preuzima obaveze prema potrošaču po osnovu date garancije.

Prodavac je dužan da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ugovor o prodaji je svaki ugovor kojim prodavac prenosi ili se obavezuje da prenese svojinu na robi potrošaču, a potrošač plaća ili se obavezuje da plati cenu, uključujući i ugovor koji za predmet ima i prodaju robe i pružanje usluga.
Prodavac je dužan da potrošaču preda robu ili ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.
Prodavac je dužan da kupcu preda robu u količini i kvalitetu koji su ugovoreni.
Prodavac odgovara za nesaobraznost koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao. Prelazak rizika je trenutak predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik.

“Saobraznost” znači da je prodavac dužan da potrošaču isporuči robu koja:

-ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
-odgovara opisu koji je dao prodavac
-da ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
-po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe.

Ukoliko roba ne ispunjava bilo koji od navedenih četiri uslova onda je nesaobrazna ugovoru.

Ako postoji nesaobraznost robe, u roku od 6 (šest) meseci od dana prelaska rizika na kupca, kupac ima pravo da bira izmedju zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Prodavac snosi sve troškove koji su neophodni da bi se roba opravila ili zamenila – npr. rad, materijal, preuzimanje i isporuku robe i ne može isključiti ovu odgovornost, niti zahtevati od potrošača da robu sam nosi u servis. Potrošač može da nesaobraznu robu pošalje POST express-om o trošku trgovca.

Svaka opravka ili zamena mora se izvršiti u roku garancije, bez naknade i bez značajnijih neugodnosti za potrošača. Primeren rok zavisi od prirode robe i nesaobraznosti (ne iznosi 45 dana za svu robu) a pitanje je pravnog standarda i dobrih poslovnih običaja. Ako do otklanjanja nesaobraznosti opravkom ili zamenom ne dođe u primerenom roku potrošač ima pravo da zahteva sniženje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Neispravna roba

LUMI LINE poštuje prava svojih kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016). Ukoliko ste u bilo kakvoj nedoumici, slobodno nas kontaktirajte, i dobićete konkretna uputstva kako da ostvarite reklamaciju. Naravno, molimo da čuvate originalna pakovanja.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

U nekim slučajevima potrošač nema pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija poslodavca, dok u svim ostalim slučajevima može.
Slučajevi u kojima potrošač nema pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija trgovca navedeni su u članu 37 Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014 i 6/2016) i, između ostalog, uključuju:
– isporuku robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
– isporuku robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Zamena veličine, boje, i sl.

Ukoliko se radi o odevnim predmetima, moguća je zamena za veći / manji broj, ili za drugu boju.
Postupak je sledeći:
– Pošaljite nam proizvod nazad
– Kada primimo vraćeni artikal, šaljemo vam zamenjeni artikal
– Troškove transporta pri zameni veličina snosi kupac

Za sve dodatne informacije vezano za garanciju i reklamacije, molimo Vas da nam se obratite putem e-maila office@lumiline.rs ili putem telefona 018/855250.

Troškove poziva u visini standardne tarife fiksne telefonije operatera Telekom Srbija, snosi pozivalac.

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju i budite sigurni da sa druge strane ekrana sedi tim ljudi koji će učiniti sve što je u njihovoj moći da kupovina prođe brzo, glatko i prijatno, ali i tim ljudi koji će brzo i efikasno reagovati ako slučajno dođe do bilo kakvih problema.

Quick Navigation
×
×

Cart